Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення. (Державний cтандарт України ДСТУ 2984-95)

Взято з сайту Autoua.net

Затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 31 від 25.01.95 р.

Державний cтандарт України ДСТУ 2984-95.

ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНІ ДОРОЖНІ.
Типи. Терміни та визначення

Чинний від 1996—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), які призначені для перевезення людей та (чи) вантажів, а також спеціального устаткування.

Цей стандарт не поширюється на ДТЗ спеціального призначення (військові, спортивні, сільськогосподарські; снігоходи, болотоходи, тощо).

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі та в комп'ютерних інформаційних системах.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Наведені визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об'єкти, що входять у обсяг визначуваного поняття.

2.2 У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (en), французькі (fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міжнародних стандартів, а також визначення російською мовою.

Терміни та їх визначення російською мовою, які відсутні в чинних державних російськомовних стандартах, подано в круглих дужках.

Основні терміни набрано напівгрубим шрифтом.

2.3 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1. Дорожній транспортний засіб
Транспортний засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних дорогах загального, користування усіх категорій і сконструйованим згідно з їхніми нормами
de Weg Fahrzeuge
еn road vehicles
fr vehicules routiers
ru дорожное транспортное средство
Транспортное средство, предназначенное для эксплуатации преимущественно на автомобильных дорогах общего пользования всех категорий и сконструированное в соответствии с их нормами
2. Автомобіль
Дорожній транспортний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії, мас не менш ніж 4 колеса, призначений для руху по безрейкових дорогах і використовується для:
  • перевезення людей та (чи) вантажів;
  • буксирування транспортних засобів, призначених для перевезення людей та (чи) вантажів;
  • виконання спеціальних робіт.

Примітка. Цей термін поширюється також на:

  • транспортні засоби, двигуни яких живляться постійним електричним струмом через підвісну контактну мережу (тролейбуси)
  • триколісні транспортні засоби, споряджена маса яких становить понад 400 кг
de Automobil
en motor vehicle
fr automobile
ru автомобиль
Дорожное транспортное средство, которое приводится в движение источником энергии, имеет не менее 4 колес, предназначено для движения по безрельсовым дорогам и используется для:
  • перевозки людей и (или) грузов;
  • буксировки транспортных средств, предназначенных для перевозки людей и (или) грузов;
  • выполнения специальных работ.

Примечание. Настоящий термин распространяется также на:

  • транспортные средства, двигатели которых питаются постоянным электрическим током через подвесную контактную сеть (троллейбусы);
  • трехколесные транспортные средства, снаряженная масса которых превышает 400 кг
3. Пасажирський автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього багажу з забезпеченням необхідного комфорту та безпеки
de Fahrgastkrafrwagen
en passenger motor vehicle
fr automobile particuliere
ru пассажирский автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров и их багажа с обеспечением необходимого комфорта и безопасности
4. Вантажний автомобіль
Автомобіль, який за своею конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів
de Lastkraftwagen
en lorry truck
fr poids lourd camion
ru грузовой автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки грузов
5. Вантажопасажирський автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як пасажирів, так і вантажів
de Lastfahrgastkraftwagen
en passenger and freight motor vehicle
fr cargo bus
ru грузопассажирский автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки как пассажиров, так и грузов
6. Спеціальним автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій
de Spezialkraftwagcn
en special motor vehicle
fr automobile specialisée
ru специальный автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для выполнения специальных рабочих функций
7. Спеціалізований автомобіль
Автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій
de Spezialisierterkrafrwagen
en specialized motor vehicle
fr automobile speciale
ru специализированный автомобиль
Автомобиль, который по своей конструкции и оборудованию предназначен для перевозки пассажиров или грузов определенных категорий
8. Вантажний автомобіль загального призначення
Вантажний автомобіль з бортовою платформою відкритого або закритого типу, який не обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження чи іншим спеціальним устаткбванням
de Lastkraftwagen für allgemeine Verwendung
en cargo truck
fr poids lourd de destination générale
ru грузовой автомобиль общего назначения
Грузовой автомобиль с бортовой платформой открытого или закрытого типа, который не оборудован средствами самопогрузки-саморазгрузки или другим специальным оборудованием
9. Вантажний автомобіль спеціалізований
Вантажний автомобіль, обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження або іншим спеціальним устаткованням і призначений для перевезення вантажів певних категорій
de spezialisierter Lastkraftwagen
en specialized truck
fr camion specialisé
ru грузовой автомобиль специализированный
Грузовой автомобиль, оборудованный средствами самопогрузки-саморазгрузки или другим специальным оборудованием и предназначенный для перевозки грузов определенных категорий
10. Легковий автомобіль
Пасажирський автомобіль з числом місць для сидіння не більше дев'яти, з місцем для водія включно
de Personenkraftwagcn; Personenauto
en passenger car
fr voiture particuliére
ru легковой автомобиль
Пассажирский автомобиль с числом мест для сидения не более девяти, включая место водителя
11. Легковий автомобіль загального призначення
Легковий автомобіль, який не має спеціального обладнання
de Personenkraftwagen für allgemeine Verwendung
en general purpose car
fr voiture de destination générale
ru легковой автомобиль общего назначения
Легковой автомобиль, который не имеет специального оборудования
12. Легковий автомобіль спеціалізований
Легковий автомобіль, який має спеціальне обладнання (лічильник, пульт зв'язку, броню тощо)
de spezialisierter Personenauto
en specialized car
fr voiture specialisée
ru легковой автомобиль специализированный
Легковой автомобиль, который имеет специальное оборудование (счетчик, пульт связи, броню и т. д.)
13. Автобус
Пасажирський автомобіль з кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно
de Kraftomnibus
en bus
fr autobus
ru автобус
Пассажирский автомобиль с числом мест для сидения более девяти, включая место водителя
42. Мотоцикл
Двоколісний дорожній транспортний засіб з боковим причепом чи без нього, з робочим об'ємом двигуна 50 см3 і більше, та спорядженою масою не вище 400 кг
de Motorrad
en motorcycle
fr motocycle
ru мотоцикл
Двухколесное дорожное транспортное средство с боковым прицепом или без него, которое имеет двигатель с рабочим объемом 50 см3 и более, и снаряженная масса которого не превышает 400 кг

Share